Ανοξείδωτες Σχάρες

Όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304, γεγονός που τα καθιστά εξαιρετικά ανθεκτικά στην διάβρωση και
την φθορά του χρόνου. Επίσης είναι εύκολα στην συντήρηση και έχουν εξαιρετική απόδοση σε θέματα υγιεινής. Όλα τα παραπάνω
χαρακτηριστικά επιτρέπουν την επέκταση της εγγύησης στα 20 χρόνια.
ACRILAN ABEE αποκλειστικός αντιπρόσωπος FERPLAST SRL για Ελλάδα και Κύπρο .

Εικόνα:
Heading: TOP VALVE
Περιγραφή: Η βαλβίδα είναι κατασκευασμένη από δύο μέρη, ένα άκαμπτο σώμα θερμοστατικό πολυμερές και σιλικονούχα βαλβίδα ειδικά σχεδιασμένη ναυποχωρεί από την δράση της βαρύτητας κατά την κανονική ροή του νερού. Κατά την φάση της αναμονής παραμένει κλειστή εμποδίζοντας να αναδύονταιέντονες και δυσάρεστες οσμές λόγω της εκκένωσης. Όταν βρίσκεται υπό αντίστροφη πίεση από μια πιθανή επιστροφή ύδατος, δημιουργείται ένα ερμητικό κλείσιμο το οποίο αποτρέπει την υπερχείλιση.
Διαστάσεις:
 • 2,50x0,10m
 • 2,00x0,10m
 • 1,50x0,10m
 • 0,90x0,10m
 • 0,60x0,10m
 • 0,30x0,10m
Υλικό:
 • ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
Image 1:
Image 2:
Image 3:
Image 4:
Εικόνα:
Heading: TOP VALVE
Περιγραφή: Η βαλβίδα είναι κατασκευασμένη από δύο μέρη, ένα άκαμπτο σώμα θερμοστατικό πολυμερές και σιλικονούχα βαλβίδα ειδικά σχεδιασμένη ναυποχωρεί από την δράση της βαρύτητας κατά την κανονική ροή του νερού. Κατά την φάση της αναμονής παραμένει κλειστή εμποδίζοντας να αναδύονταιέντονες και δυσάρεστες οσμές λόγω της εκκένωσης. Όταν βρίσκεται υπό αντίστροφη πίεση από μια πιθανή επιστροφή ύδατος, δημιουργείται ένα ερμητικό κλείσιμο το οποίο αποτρέπει την υπερχείλιση.
Διαστάσεις:
 • 0,90x0,10m
 • 0,60x0,10m
Υλικό:
 • ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
Image 1:
Image 2:
Image 3:
Εικόνα:
Περιγραφή: TOP VALVE Η βαλβίδα είναι κατασκευασμένη από δύο μέρη, ένα άκαμπτο σώμα θερμοστατικό πολυμερές και σιλικονούχα βαλβίδα ειδικά σχεδιασμένη ναυποχωρεί από την δράση της βαρύτητας κατά την κανονική ροή του νερού. Κατά την φάση της αναμονής παραμένει κλειστή εμποδίζοντας να αναδύονταιέντονες και δυσάρεστες οσμές λόγω της εκκένωσης. Όταν βρίσκεται υπό αντίστροφη πίεση από μια πιθανή επιστροφή ύδατος, δημιουργείται ένα ερμητικό κλείσιμο το οποίο αποτρέπει την υπερχείλιση.  
Διαστάσεις:
 • 0,20x0,04m
 • 0,30x0,04m
 • 0,40x0,04m
 • 0,50x0,04m
 • 0,60x0,04m
 • 0,70x0,04m
 • 0,80x0,04m
 • 0,90x0,04m
 • 1,00x0,04m
 • 1,10x0,04m
 • 1,20x0,04m
Υλικό:
 • σώμα ABS κάλυμμα ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
Image 1:
Image 2:
Εικόνα:
Heading: TOP VALVE
Περιγραφή: Η βαλβίδα είναι κατασκευασμένη από δύο μέρη, ένα άκαμπτο σώμα θερμοστατικό πολυμερές και σιλικονούχα βαλβίδα ειδικά σχεδιασμένη να υποχωρεί από την δράση της βαρύτητας κατά την κανονική ροή του νερού. Κατά την φάση της αναμονής παραμένει κλειστή εμποδίζοντας να αναδύονται έντονες και δυσάρεστες οσμές λόγω της εκκένωσης. Όταν βρίσκεται υπό αντίστροφη πίεση από μια πιθανή επιστροφή ύδατος, δημιουργείται ένα ερμητικό κλείσιμο το οποίο αποτρέπει την υπερχείλιση.
Διαστάσεις:
 • 0,30x0,10m
Υλικό:
 • ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
Image 1:
Image 2:
Εικόνα:
Heading: TOP VALVE
Περιγραφή: Η βαλβίδα είναι κατασκευασμένη από δύο μέρη, ένα άκαμπτο σώμα θερμοστατικό πολυμερές και σιλικονούχα βαλβίδα ειδικά σχεδιασμένη να υποχωρεί από την δράση της βαρύτητας κατά την κανονική ροή του νερού. Κατά την φάση της αναμονής παραμένει κλειστή εμποδίζοντας να αναδύονται έντονες και δυσάρεστες οσμές λόγω της εκκένωσης. Όταν βρίσκεται υπό αντίστροφη πίεση από μια πιθανή επιστροφή ύδατος, δημιουργείται ένα ερμητικό κλείσιμο το οποίο αποτρέπει την υπερχείλιση.
Διαστάσεις:
 • 0,30x0,10m
Υλικό:
 • ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
Image 1:
Image 2:
Εικόνα:
Heading: TOP VALVE
Περιγραφή: Η βαλβίδα είναι κατασκευασμένη από δύο μέρη, ένα άκαμπτο σώμα θερμοστατικό πολυμερές και σιλικονούχα βαλβίδα ειδικά σχεδιασμένη ναυποχωρεί από την δράση της βαρύτητας κατά την κανονική ροή του νερού. Κατά την φάση της αναμονής παραμένει κλειστή εμποδίζοντας να αναδύονταιέντονες και δυσάρεστες οσμές λόγω της εκκένωσης. Όταν βρίσκεται υπό αντίστροφη πίεση από μια πιθανή επιστροφή ύδατος, δημιουργείται ένα ερμητικό κλείσιμο το οποίο αποτρέπει την υπερχείλιση.
Διαστάσεις:
 • 0,30x0,06m
Υλικό:
 • ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
Image 1:
Image 2:
Εικόνα:
Heading: TOP VALVE
Περιγραφή: Η βαλβίδα είναι κατασκευασμένη από δύο μέρη, ένα άκαμπτο σώμα θερμοστατικό πολυμερές και σιλικονούχα βαλβίδα ειδικά σχεδιασμένη να υποχωρεί από την δράση της βαρύτητας κατά την κανονική ροή του νερού. Κατά την φάση της αναμονής παραμένει κλειστή εμποδίζοντας να αναδύονται έντονες και δυσάρεστες οσμές λόγω της εκκένωσης. Όταν βρίσκεται υπό αντίστροφη πίεση από μια πιθανή επιστροφή ύδατος, δημιουργείται ένα ερμητικό κλείσιμο το οποίο αποτρέπει την υπερχείλιση.
Διαστάσεις:
 • 0,13x0,13m
 • 0,15x0,15m
 • 0,20x0,20m
Υλικό:
 • ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
Image 1:
Image 3:
Διαστάσεις:
 • 0,13x0,13m
Υλικό:
 • ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
Image 1:
Image 2:
Εικόνα:
Heading: TOP VALVE
Περιγραφή: Η βαλβίδα είναι κατασκευασμένη από δύο μέρη, ένα άκαμπτο σώμα θερμοστατικό πολυμερές και σιλικονούχα βαλβίδα ειδικά σχεδιασμένη να υποχωρεί από την δράση της βαρύτητας κατά την κανονική ροή του νερού. Κατά την φάση της αναμονής παραμένει κλειστή εμποδίζοντας να αναδύονται έντονες και δυσάρεστες οσμές λόγω της εκκένωσης. Όταν βρίσκεται υπό αντίστροφη πίεση από μια πιθανή επιστροφή ύδατος, δημιουργείται ένα ερμητικό κλείσιμο το οποίο αποτρέπει την υπερχείλιση.
Διαστάσεις:
 • 0,103x0,103m
Υλικό:
 • ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
Image 1:
Image 2:
Διαστάσεις:
 • 0,102x0,102m
Υλικό:
 • ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
Image 1:
Διαστάσεις:
 • 0,15x0,15m
 • 0,10x0,10m
Υλικό:
 • ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
Image 1:
Image 2:
Διαστάσεις:
 • 0,10x0,10m
Υλικό:
 • ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
Χρώμα: Bronze, Chrome, Gold
Image 1:
Image 2:
Image 3:
Wellness & Spa
Ένα ζεστό spa μπορεί να σας βοηθήσει να χαλαρώσετε. Η προσθήκη υδροθεραπείας (η πίεση μασάζ από τo στόμιο των τζετ) μπορεί να ανακουφίσει την ένταση των μυών και να σας βοηθήσει να απαλλαγείτε από το στρες. Απόλυτη ευχαρίστηση στο σώμα και ικανοποίηση για την επιλογή σας
Δείτε περισσότερα...